De schoolkalender kunnen ouders inzien via de app Parro.